skład zarządu

Zarząd:

Sławomir Jackowski - prezes zarządu – 606 196 836

Grażyna Staniszewska - wiceprezes zarządu – 609 217 650

Bożena Ogrodnik - sekretarz – 608 419 621

Teresa Osińska-Łabędź – skarbnik – 606 678 267

Jadwiga Jankowska - członek zarządu -602 213 369