nasze cele

Serocka Akademia Seniora, powołana z inicjatywy serockich seniorów, rozpoczęła działalność z dniem 2 lipca 2015 r. w miejsce filii Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Naszą misją jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz szeroko pojęta poprawa jakości życia seniorów w naszej gminie.

Główne cele to poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, popularyzacja zdrowego stylu życia, ułatwianie dostępu do kultury oraz aktywizacja społeczna i integracja seniorów.

W Akademii kultywujemy postawy patriotyczne, dbamy o zachowanie tradycji i lokalnych zwyczajów.

Cele te realizujemy przez następujące działania:

- prowadzenie wykładów o różnorodnej tematyce z historii, prawa, psychologii i medycyny oraz innych dziedzin wiedzy,

- różne zajęcia fakultatywne takie np. jak: nauka angielskiego, zajęcia komputerowe i warsztaty pamięci

- zajęcia ruchowe – gimnastyka i inne aktywności

- organizowanie wyjazdów do teatrów, muzeów, zwiedzanie zabytków itp.

- organizowanie spotkań okolicznościowych i integracyjnych

Każdy znajdzie tu coś interesującego, spędzi twórczo wolny czas, wzbogaci swoją osobowość, nawiąże przyjaźnie.