skład zarządu

Zarząd:

Mirosława Sujkowska - prezes zarządu

Teresa Dąbrowska - wiceprezes

Danuta Korbuszewska - skarbnik

Lila Dąbrowska - sekretarz

Krystyna Jankowska - członek